Cetinje

Fabrika “Obod”

Teren se nalazi u samom gradu Cetinja. Veliki kompleks stare napuštene fabrike sa nekoliko velikih hangara koji imaju veliki broj prostorija.

Lokacija