Bar

Planina Sutorman

Teren je smješten u blizini Bara. Kombinacija šume sa ruiniranim i improvizovanim objektima daje draž igri.

Lokacija